Rybářský řád ŠTĚRKOVNY KOBLOV (Aktualizace rok 2016)

Zahájení sezóny od BŘEZNA , ukončení sezóny v PROSINCI


BOD 1

Je POVOLENO:

 • sonar, vyvážka nástrah, zakrmování, označení krmných míst tyčovými sklopnými bójkami. Zátěž musí být součásti bójky navlečená ne jakkoliv přivázaná
 • rybář smí používat nejvýše tří prutů, na každém z nich pouze jeden návazec. Pro lov kaprovitých ryb musí být použit originál háček bez protihrotu, pouze s průběžným olovem (v případě, že se ryba utrhne, ať zátěž olova z vlasu vyjede a utržená ryba neplave ze zátěží). Rybář je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčků, desinfekci, podběrák, podložku pod ryby s vyvýšeným okrajem typ vanička-lodička. Rybář je povinen každou ušlechtilou rybu vylovit z vody podběrákem. Minimální šířka ramene podběráku musí být 90cm. Rybář musí mít u sebe rybářskou prodejku a průkaz totožnosti.
 • Chytání POUZE!!! Na silonový vlas, není dovoleno používat jakékoliv odhozové silony, šňůry, olověnky a jiné. Od zarážky olova k háčku může být přípon šňůry. DOVOLENA JE JEN PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ!!!
 • ostatní po dohodě s PROVOZOVATELEM

Bod 2

Je ZAKÁZANO:

 • PŘECHOVAVAT VEŠKERÉ RYBY, ulovené ve dne i v noci, k účelu focení
 • vnadit a chytat na NEUVAŘENOU KUKUŘICI , HRÁCH a jiný PARTIKL
 • chytání VŠECH DRAVCŮ
 • odepínání na nafukovacích matracích a jiných nevhodných podložkách
 • používat podběrák menší než 90 cm v rameni
 • přísný zákaz manipulace s pruty osobám, které nemají zakoupenou prodejku k rybolovu. V případě porušení bude držitel prodejky, jenž nechal manipulovat s pruty, okamžitě a bez náhrady vykázán od vody
 • rybáři v daném sektoru nesmí omezovat a rušit rybáře v jiných sektorech
 • požívaní nadměrného množství alkoholu

Bod 3

Povinnosti rybáře:

 • Všichni budou mít loď pro připadne vyproštění ryby z vázky!!!
 • Při ukončení rybolovu je rybář POVINEN v prvé řadě stáhnout veškeré pruty, následně ostatní věci a odevzdat prodejku při ukončení rybolovu
 • Mít desinfekci pro ošetření poraněné ryby
 • Umožnit kontrolu automobilu na požádání rybářské stráže nebo provozovatele
 • Zákaz opuštění lovného místa. Pouze po dohodě s provozovatelem!!!

Bod 4

Návštěvní řád:

 • ZÁKAZ VJEZDU OZNAČENO DOPRAVNÍ ZNAČKOU NA PŘÍJEZDU. Zákaz vodění psů jen po dohodě s provozovatelem
 • v případě poškození nebo zničení užívaných věcí, je povinen uživatel nahradit vzniklou škodu
 • vzdalování se z místa loviště (nákupy, dovoz pitné vody atd.) pouze po dohodě s provozovatelem nebo rybářskou stráži
 • Z důvodu CYKLOTRASY MUSÍ BÝT DOPRAVA OMEZENÁ NA MINIMUM !!!
 • opuštění stanoviště je ZAKAZÁNO!!!

Řád ke STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnou rybářský řád ŠTĚRKOVNY KOBLOV ve formátu PDF, a to jak v českém, tak v polském jazyce:


RYBÁŘSKÝ ŘÁD - ČESKY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD - POLSKY