Rybářský řád ŠTĚRKOVNY KOBLOV

Zahájení sezóny od BŘEZNA , ukončení sezóny v PROSINCI


BOD 1

Je POVOLENO:

 • sonar, vyvážka nástrah, zakrmování, označení krmných míst tyčovými sklopnými bójkami. Zátěž musí být součásti bójky navlečená ne jakkoliv přivázaná
 • rybář smí používat nejvýše tří prutů, na každém z nich pouze jeden návazec.
 • pro lov kaprovitých ryb musí být použit originál háček bez protihrotu, pouze s průběžným olovem (v případě, že se ryba utrhne, ať zátěž olova z vlasu vyjede a utržená ryba neplave se zátěží).
 • rybář je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčků, desinfekci, podběrák, podložku pod ryby (vanička na nožkách).
 • rybář je povinen každou ušlechtilou rybu vylovit z vody podběrákem. Minimální šířka ramene podběráku musí být 90cm.
 • rybář musí mít u sebe rybářskou prodejku a průkaz totožnosti.
 • Chytání POUZE!!! Na silonový vlas o minimálním průměru 0,30mm, není dovoleno používat jakékoliv odhozové silony, šňůry, olověnky a jiné. Od zarážky olova k háčku může být přípon šňůry. DOVOLENA JE JEN PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ!!!
 • Ostatní po dohodě s PROVOZOVATELEM

Bod 2

Je ZAKÁZANO:

 • PŘECHOVAVAT VEŠKERÉ RYBY, ulovené ve dne i v noci, k účelu focení
 • vnadit a chytat na NEUVAŘENOU KUKUŘICI , HRÁCH a jiný PARTIKL
 • chytání VŠECH DRAVCŮ
 • odepínání na nafukovacích matracích a jiných nevhodných podložkách.
 • používat podběrák menší než 90 cm v rameni.
 • přísný zákaz manipulace s pruty osobám, které nemají zakoupenou prodejku k rybolovu. V případě porušení bude držitel prodejky, jenž nechalmanipulovat s pruty, okamžitě a bez náhrady vykázán od vody.
 • rybáři v daném sektoru nesmí omezovat a rušit rybáře v jiných sektorech.
 • Požívaní nadměrného množství alkoholu!!! Zákaz používaní plynových topidel-ohřívačů-vařičů v karavanech a ve stanech (JDE O VAŠE ZDRAVÍ)

Bod 3

Povinnosti rybáře:

 • Všichni budou mít loď pro připadne vyproštění ryby z vázky!!!
 • při ukončení rybolovu je rybář POVINEN v prvé řadě stáhnout veškeré pruty, následně ostatní věci a odevzdat prodejku při ukončení rybolovu.
 • mít desinfekci pro ošetření poraněné ryby
 • umožnit kontrolu automobilu na požádání rybářské stráže nebo provozovatele.
 • zákaz opuštění lovného místa. Pouze po dohodě s provozovatelem!!!

Bod 4

Návštěvní řád:

 • ZÁKAZ VJEZDU OZNAČENO DOPRAVNÍ ZNAČKOU NA PŘÍJEZDU.
 • Zákaz vodění psů, jen po dohodě s provozovatelem.
 • v případě poškození nebo zničení užívaných věcí je uživatel povinnen uhradit vzniklou škodu
 • vzdalování se z místa loviště (nákupy, dovoz pitné vody atd.) pouze po dohodě s provozovatelem nebo rybářskou stráži.
 • Z důvodu CYKLOTRASY MUSÍ BÝT DOPRAVA OMEZENÁ NA MINIMUM !!!
 • opuštění stanoviště je ZAKAZÁNO!!!

Řád ke STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnou rybářský řád ŠTĚRKOVNY KOBLOV ve formátu PDF, a to jak v českém, tak v polském jazyce:


RYBÁŘSKÝ ŘÁD - ČESKY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD - POLSKY